1  komentár

  1. DD  - dňa 27. 02. 2022 o 09:55

    Je útočná preventívna vojna skutočne vždy nespravodlivá ? Keby preventívne zaútočilo Francúzsko na Nemecké jednotky, ktoré vpadli do Porýnia a postarali sa o slávu Hitlerovi nebolo by to rozumnejšie…? Keď Izrael vpadol preventívne do Sýrie, Palestíny… Ste presvedčený, že preventívne vojny sú vždy nespravodlivé? To je značne prehnané tvrdenie. Tak isto ako, keby ste tvrdili, že imperializmus nepriniesol do kolónií nikdy žiaden pokrok…

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.