1  komentár

  1. DD  - dňa 21. 02. 2022 o 10:44

    Victor Klemperer vo svojej knihe Jazyk tretej ríše spomína ako im za Hitlera odňali postupne domáce zvieratá, dom…, keďže on mal židovský pôvod…
    Majetkové/ vlastnícke práva sú ľudské práva, ako vraví Murray Rothbard.

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.