1  komentár

  1. Seven Zero  - dňa 09. 02. 2022 o 12:07

    do as I say, not as I do

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.