4 komentáre

 1. herby  - dňa 07. 02. 2022 o 11:33

  Hej, tiež mi to prekážalo. Ale food for thought je to dobrý, obzvlásť v kombinácii s tým, čo zdôraznil na konci, že morálna kontrola môže fungovať aj na úrovni komunít.

  Asociuje mi to dve veci: „Do the simplest things that could possible work“ a „Honor culture vs VIrtue culture (vs Victim culture)“.

  • herby  - dňa 07. 02. 2022 o 11:41

   DTSTTCPW: Je to vec z oblasti v ktorej pracujem, vo vývoji softvéru. V deväťdesiatych rokoch prišiel paradigmatický obrat z dovtedy používaného „waterfall“ modelu okopírovaného skôr z modelu toho, ako sa stavajú mrakodrapy mosty (dvakrát meraj), kde čím neskôr v procese prišla požiadavka na zmenu, tým cena tej zmeny bola vyššia, na tzv. agile prístup. Ten mal zopár jednoduchých hesiel, ktoré mali ukázať správny smer. Jeden z nich je vyššiespomínaný DTSTTCPW. Miesto toho, aby bol systém „dobre pripravený na budúcnosť“ a teda _špekulatívne_ sa doň vkladali časti, ktoré „sa potom budú hodiť“, začal byť dôraz (až prikázanie) na to, aby bol systém v každej chvíli (teda po každej zmene) uvedený do najjednoduchšej formy, ktorá bude fungovať. Benefit je zrejmý – ak je systém jednoduché, nové zmeny sa doň vnášajú ľahšie. Tým sa cena zmenu v „agile“ udržuje nízka.

   Už roky rozmýšľam o tom, že by tieto princípy mohli prekročiť výroby softvéru a doktnúť sa napríklad výroby zákonov.

  • herby  - dňa 07. 02. 2022 o 11:51

   Honor / virtue / victim: Od @EveKeneinan som sa na twitteri veľa zaujímavého naučil (filozofka, podporovateľka GG, pravoslávna, zaujímavý človek), bohužial, posledného pol roka na to nejako nemám čas. V jednom zo svojich tweet stormov uvádzala rozdiel medzi „Honor culture“ (spoločnosť založená na cti, viac taký staroveký model, kde pre zachovanie cti rodu / kmeňa atď. obetovali čokoľvek) a „Virtue culture“ (od gréckych filozofov dodnes, kde za najvyššie hodnoty považujú ctnosti, aj keby urážali česť). Spomínala príhodu, ako keď ešte študovala, mali túto debatu a jediný študent z triedy obhajoval, že „honor culture“ má tiež svoje pozitíva (a profesor mu pomáhal, aby vyvážil zvyšok triedy), a potom prezradila, že tým študentom bola ona. (potom v úvahu pokračovala, že teraz sa paradigma mení znovu a prichádza „Victim culture“, kde hodnota človeka spočíva v tom, v koľkých znevýhodnených a marginalizovaných skupinách sa nachádza).

   Prečo h.c. vo forme tej komunitnej morálky nepodporiť?

 2. Knieža Myškin  - dňa 07. 02. 2022 o 10:04

  autor relativizuje moralku, co je skoda
  „Ako vidíme, zákony a iné normy, na ktoré sme zvyknutí, nie sú absolútne. Ten, kto je pre nás dnes povestný kriminálnik, by v inom právnom prostredí mohol byť vnímaný ako rešpektovaný člen spoločnosti. Pochopenie zločinu sa mení v čase a v priestore, ako by pre neho platila Einsteinova teória relativity.“

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.