1  komentár

  1. Cogitare  - dňa 24. 01. 2022 o 08:27

    Vzniká vážna dilema, medzi základnými princípmi práva a spoločenskou potrebou ukázať, že služba akémukoľvek režimu neospravedlňuje porušovanie základných ľudských práv a slobôd. Verme, že právnici dokážu vytvoriť legálnu možnosť potrestať zločiny páchané komunistami a ich prisluhovačmi. Pre budúcnosť by to bol nanajvýš potrebný počin. Inak sa páchanie zločinov v mene štátu môže ľahko zopakovať.

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.