2 komentáre

  1. Liptak  - dňa 16. 01. 2022 o 21:13

    A to si myslíte, že tam je skutočný text aj s utajovanými prílohami?

  2. DD  - dňa 16. 01. 2022 o 14:55

    Návrh zmluvy nájdete tu a môžete si spraviť názor a nespoliehať, že Vám pravdu povedia v televízii, veď keby chceli vedia namieste ukázať čo je v nej skutočne napísané…:

    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-786?fbclid=IwAR2yBRsIYr48weia2v0mqQO3AOJu2SivKzUWwAJnG0BD8qKwwX9cCKktizk

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.