1  komentár

  1. Liptak  - dňa 04. 11. 2021 o 10:12

    Neviem, na zaklade čoho autorka tvrdí, že plynu môže byť nedostatok, keď ho je v zdrojoch prebytok. Nedostatok môžu spôsobit len ideologické zásahy EK aj s jej greenom.

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.