1  komentár

  1. Andrej  - dňa 15. 10. 2021 o 16:00

    Je pekné, že sa biskupi vyjadrujú k násiliu, len keby zároveň spomenuli, že ani klamať a šikanovať sa nesmie, alebo že za nedobrovoľné pokusy na ľuďoch boli po vojne nacisti odsúdení a ľudstvo zhrozené z týchto obludností spísalo dokumenty, že sa to už nikdy nesmie zopakovať (Slovensko je nimi tiež viazané). A tiež keby sa popri tom nezabúdali biskupi už skoro dva roky vyjadrovať aj k odopieraniu sviatostí veriacim, alebo na delenie slobody podľa očkovania, hoci je to logický nezmysel.

Diskusie sú otvorené len predplatiteľom.
Predplaťte si nás tu  alebo sa prihláste.